K.A.O. Parnas

 

POSEBNU PAŽNJU POSVEĆUJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM…  OSNAŽIVANJU, AFIRMACIJI STVARALAŠTVA,  ISTRAŽIVANJIMA… 

 


K.A.O. Parnas čini

Grupa entuzijasta i entuzijastkinja koji/e su se sa svojim znanjem, iskustvom, interesovanjima, motivacijom i uverenjima okupili oko zajedničkih ideja. KAO Parnas su osnovali studenti i studentkinje osnovnih i master rodnih studija, studija filozofije, pedagogije, sociologije, psihologije, elektrotehnike, književnosti i srpskog jezika i dr. Organizacioni tim KAO Parnas čine sertifikovani/e treneri/ce iz oblasti invalidnosti, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopšte koji/e su osim u Parnas-u angažovani/e i u drugim organizacijama i institucijama koje se bave: osobama sa invaliditetom, mladima, ženama..

Kreativno afirmativna organizacija Parnas je nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje građana osnovano na neodređeno vreme iz oblasti građanskih sloboda, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine.


Osnovni ciljevi

zalaganje za:

 1. Promovisanje građanskih sloboda , ljudskih prava i rodne ravnopravnosti
 2. Stvaranje uslova za postizanje jednakih šansi i mogućnosti za sve 
 3. Afirmacija potencijala marginalizovanih grupa a posebno osoba sa invaliditetom, mladih i žena i svih osoba u situaciji višestruke marginalizovanosti – diskriminacije.
 4. Organizacija aktivnosti i programa kojima se pruža podrška i doprinosi poboljšanju društvenog položaja osoba sa invaliditetom, mladih, žena i svih osoba u situaciji višestruke marginalizovanosti – diskriminacije
 5. Afirmacija i razvoj kulture i umetnosti, slobode izražavanja i različitih kulturoloških i društveno marginalizovanih afiniteta.
 6. Promocija i podsticanje inkluzije (u smislu osnaživanja i stvaranja inicijative),
 7. Razvijanje ekološke svesti kod građana i razvoj i zaštita životne sredine.

Način ostvarivanja ciljeva

 1. Organizovanje, kao i učestvovanje u organizovanju kroz ostvarivanje saradnje sa drugim organizacijama i institucijama: manifestacija, performansa, umetničkih skupova, koncerata i javnih nastupa, na neprofitnoj osnovi
 2. Organizovanje samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama inkluzivnih programa neformalne edukacije u oblasti umetnosti, digitalnih i grafičkih komunikacija, invalidnosti, rodne ravnopravnosti, omladinske politike, komunikacionih veština, ljudskih prava kroz organizaciju konferencija, skupova, savetovanja, seminara, treninga, radionica, volonterskih akcija, internet komunikaciju i sl.
 3. Realizovanje programa iz oblasti socijalne zaštite: psihološka podrška, savetovanja, edukacije, personalna asistencija i dr.
 4. Video i audio produkcija, produkcija scenskih dela, stvaranje kinematografičnih dela, upotreba fotografije a sve u cilju skretanja pažnje javnosti i afirmacije sveukupnog stvaralaštva marginalizovanih osoba.
 5. Pružanje fotografskih usluga, usluga audio – video produkcije, usluge video i audio montaže, usluga iz oblasti edukacije, projekat menadžmenta, psihološke podrške za potrebe obezbeđivanja sredstava za realizaciju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi KAO Parnas.
 6. Objavljivanje knjiga, časopisa, naučnih radova i publikacija, radi promovisanja ciljeva i aktivnosti “KAO Parnas”,
 7. Podsticanje svojih članova za rad na istraživačkim projektima i za publikovanje rezultata njihovog istraživanja u skladu sa zakonom.

 

Iskustvo aktivista i aktivistkinja Parnas-a  na realizaciji projekata koji podrazumevaju osnaživanje osoba sa invaliditetom je višegodišnje, skoro pa decenijsko. Organizacioni tim ima iskustva i u rukovođenju organizacijama kao što su Udruženje distrofičara, Udruženje studenata sa invaliditetom.