KAO Parnas

Mi smo...

..grupa entuzijasta i entuzijastkinja koji/e su se sa svojim znanjem, iskustvom, interesovanjima, motivacijom i uverenjima okupili oko zajedničkih ideja. KAO Parnas su osnovali studenti i studentkinje osnovnih i master rodnih studija, studija filozofije, pedagogije, sociologije, psihologije, elektrotehnike, književnosti i srpskog jezika i dr. Organizacioni tim KAO Parnas čine sertifikovani/e treneri/ce iz oblasti invalidnosti, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopšte koji/e su osim u Parnas-u angažovani/e i u drugim organizacijama i institucijama koje se bave: osobama sa invaliditetom, mladima, ženama..

Zalažemo se za...

1. Promovisanje građanskih sloboda, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.
2. Stvaranje uslova za postizanje jednakih šansi i mogućnosti za sve, naročito za žene, osobe sa invaliditetom i mlade. 
3. Afirmacija potencijala marginalizovanih grupa a posebno osoba sa invaliditetom, mladih i žena i drugih osoba u situaciji marginalizovanosti i diskriminacije.
4. Podrška i doprinos poboljšanju društvenog položaja osoba sa invaliditetom, mladih, žena i drugih osoba u situaciji marginalizovanosti i diskriminacije kroz realizaciju umetničkih, kulturnih, edukativnih i informativnih aktivnosti i programa. 
5. Podsticanje i afirmacija kulturne participacije osoba sa invaliditetom.
6. Promocija i podsticanje inkluzije. 
7. Informisanje i edukacija mladih o ljudskim pravima. 
8. Razvijanje ekološke svesti kod građana i razvoj i zaštita životne sredine.

Parnas je planina u Grčkoj a sinonim je za dom znanja…

NAŠI PROJEKTI

Poseban akcenat stavljamo na afirmaciju osoba sa invaliditetom kroz umetnost i u umetnosti, i na edukaciju mladih kroz participaciju u projektima.

međunarodni filmski festival

Uhvati film Novi Sad Rijeka Banja Luka Kotor

radionice u školama i na fakultetima

Radionice za roditelje dece i odraslih osoba sa invaliditetom

„Jačanje kapaciteta institucija

Jačanje kapaciteta institucija

za promociju političkih, ekonomskih, socijalnih i zdrastvenih prava žena sa invaliditetom

Osnaži da važi

ciklus radionica iz oblasti prava, asertivnosti, ženskih prava, medija..

Umetnost ruši zidove

Filmske radionice i produkcija kratkih filmova

Ja sam za ples

Video lekcije orijentalnog plesa za zene sa invaliditetom

Budite u toku sa našim aktivnostima

Naš rad podržali su..