| | | |

Ponovo rušimo predrasude u novosadskim školama

U rušenju predrasuda nezaustavljivi/e smo!

Edukacijama na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, koja će se održati 22. oktobra, Kreativno afirmativna organizacija PARNAS započinje praktičnu realizaciju projekta „Uhvati film – pusti predrasude 2“, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarija za mlade Novi Sad. Projekat će se nastaviti 24. oktobra, radionicom u Računarskoj gimnaziji „Smart“.

Učenici će imati priliku da nauče osnovne pojmove o invaliditetu i diskriminaciji osoba sa invaliditetom, kroz projekcije filmova sa „Uhvati film“ festivala i radionicu u kojima će se dekonstruisati stereotipi i predrasude uočene u filmovima. Posebna pažnja u ovom ciklusu radionica biće na pojmovima inkluzije.

Projekat „Uhvati film – pusti predrasude 2“ nastavak je prošlogodišnjeg projekta „Uhvati film – pusti predrasude“, koji je, takođe, podržala Gradska uprava za sport i omladinu. U prošlogodišnjem ciklusu edukovano je ukupno 205 novosadskih srednjoškolaca o pojmovima invaliditeta i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Ovogodišnji ciklus „Uhvati film pusti predrasude 2“ realizovaće se u novosadskim srednjim školama, ali i na fakultetima.

Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima. Projekat direktno utiče i na razvoj kvalitetnih vannastavnih aktivnosti u školama.

 

.

Similar Posts