umetnost ruši zidove

umetnost ruši zidove

Umetnost ruši zidove je projekat koji je realizovan od 2010. godine ispred Udruženja distrofičara Južnobačkog okruga Novi Sad ali u realizaciji  KAO Parnas. Projekat je nastao iz potrebe da se osobama sa invaliditetom pruži mogućnost sticanja teorijskog i praktičnog znanja o procesu stvaranja filma.  Autorka i koordinatorka projekta je Milesa Milinković, predsednica Parnasa.  Takođe, organizacioni tim projekta činili…