ja sam za ples
|

ja sam za ples

Video lekcije orijentalnog plesa za zene sa invaliditetom obuhvataju objašnjenja pokreta, demonstraciju pokreta, kombinacije pokreta i koreografije.  Kroz kreiranje video lekcija orijentalnog plesa posebno prilagodjenog za devojke sa motornim invaliditetom želimo da omogućimo većem broju devojaka sa invaliditetom da se bave ovom vrstom plesa i da na taj način poboljšaju da povećaju svoje samopouzdanje, osećaj ženstvenosti,…