|

filmske radionice

KAO PARNAS se posebno

bavi osobama sa invaliditetom kroz produkciju umetnosti ali i afirmaciju potencijala osoba sa invaliditetom u umetnosti i kroz umetnost. 

Već nekoliko godina unazad, u okviru Filmskog festivala Uhvati sa mnom ovaj dan realizujemo filmske radionice koje su pre svega inkluzivne. Posebno podstičemo osobe sa invaliditetom da se prijave.
Osnovne teme: Filmski žanrovi; Filmski planovi, Filmsko vreme, Filmski Prostor, Osa akcije, Rakurs i Pokreti kamere, Izbor detalja i Metafore,

*Iz ovih radionica 2010. godine proistekao je čitav projekat Umetnost ruši zidove koji realizujemo u saradnji sa Udruženjem distrofičara južnobačkog okruga a koji podrazumeva tromesečnu obuku osoba sa invaliditetom osnovama filmskog jezika i produkciju filmova.

Radionice vode: Zoran Cvetković i Nebojša Vujković Cvijin

Similar Posts