|

Inicijativa žena sa invaliditetom Oliva

Jedan od produkata Parnosivih projekata je OLIVA. 

OLIVA je za sad neformalna grupa žena sa invaliditetom iz Srbije sa tendencijom postajanja organizacija – udruženja.. i povezivanja sa ženama i udruženjima žena sa invaliditetom u regionu.

Za sada, prva AKTIVNOST  je blogOLIVAnje… Tu su tekstovi, iskustva, priče žena sa invaliditetom u cilju svojevrsne online podrške. 

 

Similar Posts