| |

KAO Parnas i Uhvati film pred Savetom za osobe sa invaliditetom Novog Sada


I SAVET ZA OSOBE SA INVALIDITETOM POD UTISKOM UHVATI FILM FILMOVA

U okviru Uhvati film karavana, članovi Saveta za osobe sa invaliditetom su  imali prilike da vide 4 filma kojima smo želeli da ukažemo na određene probleme osoba sa invaliditetom ali i da ponudimo moguća rešenja. 

Prikazali smo: “Čuće se naš glas” film kojim se ukazuje na sistemske probleme sa kojima se suočavaju Gluve žene u situacijama porodičnog i seksualnog nasilja, “Tehnologija za razgovor” o asistivnim tehnologijama koje omogućavaju osobama sa invaliditetom da komuniciraju, rade, žive dostojanstvene živote kao i filmove inspirisane instinitim događajima: emotivni španski film “Reći ću ti nešto pre ulaska u tunel” i opominjući film “Sapun” o tretmanu nacističke diktature prema osobama sa invaliditetom.

Zaključak tokom diskusije nakon filmova se može sažeti u komentar predsednice Saveta Sonje Radaković: “Danima ću o filmovima razmišljati” i naše podsećanje da je upravo Savet taj koji može direktno da doprinese promeni stanja.  

Similar Posts