Print skrin monitora laptopa, Na monitoru je zoom sastanak. Vide se učesnici i učensice.
|

Kao Parnas postao deo Asocijacije NKSS

Budući da delimo iste vrednosti i ciljeve, ali i da svoje znanje, dosadašnji rad i iskustvo želimo da
podelimo sa drugim organizacijama iz kulture, pridružili smo se Asocijaciji Nezavisne kulturne
scene Srbije (NKSS)! Na sednici NKSS, održanoj u Kruševcu od 19-21. maja ove godine, KAO
PARNAS je i zvanično postao članica Asocijacije.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i
pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u
zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i
kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i
kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u
vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje
u Jugoistočnoj Evropi, ističe svoju misiju NKSS na svom zvaničnom sajtu.


Predsednica KAO Parnas, Milesa Milinković, prisustvovala je inicijalnom sastanku novih članica
sa UO Asocijacije koji je održan 19. juna preko platforme ZOOM. Na sastanku je ukratko
predstavljen dosadašnji rad NKSS, ciljevi, programi, mogućnosti za uključivanje u radne grupe.
KAO Parnas je aplicirao za članstvo u Asocijaciji, jer je prepoznao zajedničku misiju koju delimo
sa drugim članicama, ali i sa snažim motivom da:

snimak ekrana (skrinšot) zum sastanka predstavnika i novih članica NKSS među
kojima je i predsednica KAO Parnasa – Milesa Milinković.
 • jačamo sopstvene kapacitete konstantnim učenjem i organizujemo edukacije za druge aktere
  u kulturi (Masterklas za filmske radnike: Kako napraviti dobar film o ženi sa invaliditetom,
  Konferencija o pristupačnosti kulturnih događaja i sl.) u svrhu razvoja inovativnih umetničkih
  praksi,
  -nastojimo da utičemo na kulturnu politiku i druge javne politike koje se tiču pristupa kulturi
  osobama sa invaliditetom,
  -doprinosimo decentralizaciji kulture u Srbiji (i periferiji NS) kroz Filmske karavane a i
 • povezani/ujemo se sa drugim organizacijama u (Jugoistočnoj) Evropi.

Sigurni smo da kao ćemo članica mreže, svojom ekspertizom iz oblasti invalidnosti (u najširem
smislu: poimanje invaliditeta, reprezentacija, participacija, pristupačnost događaja, pristupačne
komunikacije i promocija) moći direktno da senzibilišemo i edukujemo kolege/inice iz drugih
organizacija ali da budemo i podrška te tako u konačnici doprinesemo većoj kulturnoj
participaciji osoba sa invaliditetom.

Similar Posts