| | | |

Ne postoje osobe sa posebnim potrebama

Projekcijom filmova i predstavljanjem stavova mladih o invaliditetu, održanom u OK klubu na Spensu, završen je projekat Uhvati film – pusti predrasude, koji je realizovalo naše udruženje KAO Parnas uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu.

Neposredno pre ovog događaja, održana je i poslednja edukacija u okviru projekta – u novosadskoj srednjoj školi Gimnaziji Isidora Sekulić. Ukupno 33 učenika/ca, od kojih 21 devojčica i 12 dečaka, imali su priliku da pogledaju filmove Zaveslaji i Cezarov glas, a nakon toga i aktivno učestvuju u diskusiji o razbijanju predrasuda o osobama sa invaliditetom.

„Bilo je veoma korisno“ i „Naučio sam nešto novo“, najčešći su odgovori u evaluacijama koje su dali đaci Gimnazije nakon održane edukacije, koji u diskusiji istakli da o invaliditetu ne znaju mnogo i da nisu imali prilike nigde da čuju mnogo o ovim temama.

Posebno važno bilo je razjasniti terminilogija koja se koristi o osobama sa invaliditetom i istaći koliko jezik važan za sprečavanje diskriminatorskog odnosa. Đacima je razjašnjeno da je termin osoba sa posebnim potrebama neodgovarajuć, iako je u upotrebi u nekim javnim ustanovama. Ljudi imaju iste potrebe, imali invaliditet ili ne, a termin koji bi trebalo svi da koriste je osobe sa invaliditetom.

Projekat Uhvati film – pusti predrasude realizovao se u ukupno 5 novosadskih srednjih škola i OK klubu, uz izuzetnu saradnju sa svim školama i Kancelarijom za mlade Grada Novog Sada. Pokazao je da mladi o invaliditetu ne znaju gotovo ništa, da imaju mnoštvo predrasuda prema osobama sa invaliditetom, ali da su uz zanimljive sadržaje i interaktivnu diskusiju spremni da otvore svoj um i promene perspektive.

Similar Posts