| |

osnaži da važi

KREATIVNA MREŽA PODRŠKE

za osobe sa invaliditetom

 

Ovaj projekat je podrazumevao ciklus BESPLATNIH edukacija iz niza oblasti koje čine mrežu podrške osobama sa invaliditetom dating i norge. Projekat koji su podržaliGradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju
realizovan je u periodu od 15.08.2011. -20.01. 2012.

Realizovane su:

Pravne radionice
Asertivni trening
Radionice savremenih medija – film i fotografija
Radionice „Lični razvoj
Ženske radionice
Radionice orijentalnog plesa

 

 

Pravne Radionice 

Ove radionice vodila je diplomirana pravnica Jelena Radović. Ideja je da se osobe sa invalidititetom upoznaju sa osnovnim pravima, Zakonima, strategijama, Konvencijama i drugim dokumentima kojima se regulišu osnovna prava osoba sa invaliditetom. Često nismo ni svesni da su nam u nekim situacijama ugrožena osnovna prava već to prihvatamo kao našu svakodnevnicu i kao nešto „normalno“ što nam se dešava jer smo osobe sa invaliditetom. Koristeći lična iskustva kroz mogućnost diskusije o realnim ili potencijalno realnim situacijama zajedno dolazimo do odgovora na sve naše pravne nedoumice.

Asertivni trening

-ovaj trening utiče na samopouzdanje, na sposobnost i veštine samoizražavanja i samoi(za)stupanja. Pravna radionica daje znanje šta imam pravo i na šta mogu da se pozovem u zaštiti svojih prava i sebe a asertivni trening – veštine i znanje kako da pravo ostvarim i da savladam komunikacijske i dr. prepreke u ostvarivanju cilja. Asertivni trening je edukativno iskustveni kurs, koji se organizuje u vidu kreativnih radionica, uz aktivnosti igranja uloga, igrice, predavanja i vežbice. Trening vodila Milesa Milinković, sertifikovana trenerica.

Radionice „Lični razvoj“

obuhva sl. teme: 1. veštine javnog nastupa, 2. pisanje biografije i prateće dokumentacije, 3. priprema za intervju sa poslodavcem, 4. poslovna komunikacija, 5. kreiranje ličnog plana profesionalnog razvoja (preduzetništvo) 6. upravljanje vremenom. Metodologija sprovođenja programa obuke: kroz radioničarski pristup kojim se obezbeđuje interaktivnost, uvežbavanje veština i praktična primena usvojenog znanja.Radionice vodila Ljiljana Žižić, omladinska radnica

Radionice savremenih medija – film i fotografija

edukacija o osnovama filmskog jezika i jezika fotografije. Nije dovoljno samo uzeti fotoaparat i/ili kameru i „škljocnuti“, učinite svoju fotografiju umetničkim delom i kažite njome više od 1000 reči. A vaš snimak kamerom ili mobilnim telefonom nek bude filmić dovoljno dobar za festivale. Radionice vodio Nebojša Vujković Cvijin, apsolvent elektrotehnike

Ženske radionice

ove radionice se bave specifičnostima devojaka i žena sa invaliditetom: Ponekad nismo svesne da smo diskriminisane i po osnovu invaliditeta ali i samo zato što smo žene, devojke…Pričali smo o raznim temama a neke od njih su: Da li su očekivanja od nas drugačija jer smo žene, Da li nam je teže ili lakše nego muškarcima, Da li invaliditet utiče na naš samodoživljaj kao žene? Umemo li da prepoznamo nasilje u partnerskom odnosu i šta ako nam se to desi? Brinemo li o svom zdravlju??? Radionice vodila Milesa Milinković.

Plesne radionice – radionice orijentalnog plesa

Orijentalni ples može da bude veoma dobro sredstvo u povećanju samopouzdanja i samosvesnosti žena, posebno devojaka i žena sa invaliditetom. Utiče na svest o sopstvenoj ženstvenosti i seksualnosti. Takođe utiče na jačanje muskulature, kondiciju i povećava obim pokreta. Metodologija: učenje pokreta plesa, vežba pokreta, osmišljavanje koreografije a sve to uvažavajući individualne mogućnosti pokreta osoba sa invaliditetom. Radionice vodila Sonja Jovanović, sertifikovana trenerica orijentalnog plesa u okviru kluba Magic body iz Novog Sada

 

Similar Posts