| | |

Osoba sa invaliditetom, ne invalidno lice

Đaci Srednje medicinske škole „7. april“, imali su priliku 17. i 19. septembra, da prisustvuju edukaciju u okviru projekta „Uhvati film – pusti predrasude“, koji je realizovala organizacija KAO Parnas uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu. U obe edukacije ukupno je učestvovalo 63 mladih, 33 devojčica i 30 dečaka, koji pohađaju smer fizioterapeutski tehničar. Oni su gledali posebno birane filmove sa Uhvati film festivala, a zatim i diskutovali o uočenim stereotipima i predrasudama.

Moderatorke su učenicima/cama posebno napomenule da invalidnost ne treba da posmatraju samo u profesionalnom medicinskom kontekstu, u kojem osobe sa invaliditetom treba popraviti i izmeniti, već osobe sa invaliditetom treba da im budu i prijatelji, partneri i oni od kojih će koristiti profesionalne usluge. Upravo je razlika između medicinskog modela invalidnosti i socijalnog modela invalidnosti, bila najzanimljivija đacima i objašnjena je na primerima iz filmova.

Posebna diskusija vodila se oko upotrebe pravilne terminologije. Termin invalidno lice propagiraju udžbenici u školi i on je neodgovarajuć, đacima je objašnjeno da je pravilno upotrebljavati termin osoba sa invaliditetom, jer se tako stavlja akcenat na osobu, a ne na njen invaliditet.

U drugoj grupi edukacije, govorilo se u velikoj meri o stečenom invaliditetu, posebno o psihološkoj borbi koja se odvija kad neko, usled npr. neke nezgode ili saobraćajne nesreće, stekne invaliditet. Učenicima je objašnjeno da razlog ovog stanja leži u stereotipnom shvatanju da je invaliditet nesreća i bolest i da osobe sa invaliditetom ne mogu da imaju kvalitetan i ispunjen život, što je potpuno netačno.

Bila nam je čast da sarađujemo sa Medicinskom školom, i zahvaljujemo se njihovom osoblju na odličnoj saradnji, a đacima na spremnosti da otvore um i promene perspektive.

Similar Posts