Osobe sa invaliditetom i film – Sara Pavić

Hteli smo da saznamo kako novosadska publika doživljava osobe sa invaliditetom kroz filmsku umetnost. Uradili smo kratku anketu koja nas je prijatno iznenadila.

 

Ispitanici različitih uzrasta, pola i zanimanja, naveli su veliki broj filmova koji prikazuju osobe sa invaliditetom, među kojima su oni najzvučniji „Kišni čovek“, „Ja sam Sem“, francusko ostvarenje „The Intouchables“, i najnoviji „Dok nisam srela tebe“.

Zanimljivo je da iako su neki naveli i više od 10 filmova koji se bave ovom tematikom, niko nije mogao da se seti ni jednog autora filma sa invaliditetom.

Na pitanje Kako mislite da filmovi inače prikazuju osobe sa invaliditetom?” dobili smo mnogo zanimljivih odgovora:

 

“Najviše je prikazana njihova svakodnevna borba sa sredinom u kojoj žive, a koja im nije naklonjena, sa ljudima iz okruženja, koji nisu uvijek spremni da ih razumiju i pruže im pomoć, kao i ograničenja koja invaliditet donosi.“

 

“Prikazuju ih kao jake, borbene osobe u zavisnosti od toga koliko im invaliditet to dopušta.”

 

“Mislim da prikazuju slabosti osoba sa invaliditetom i njihovu nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti zdravih osoba. Ali takođe pokazuju veliku želju da se savladaju prepreke i volju za životom.”

 

“Mislim da ih prikazuju kao jake osobe, i time nam šalju poruku koliko su neki naši problemi zapravo mali. Prikazuju ih kao osobe sa jakom voljom, pozitivne, ali i kao osobe koje su u stalnoj borbi sa samim sobom kao i njihovu borbu da normalno funkcionišu u svetu koji često nije prilagođen njihovim potrebama.”

 

“Prikazuju stereotipe i predrasude koje ljudi imaju o osobama sa invaliditetom, odnosno barijere u okruženju koje često sprečavaju njihovu participaciju u društvu… Ali sa druge strane i da postoje ljudi koji imaju razumevanja i pružaju podršku, pravi odnos porodice u teškim situacijama, kao i upornost i volju samih osoba sa invaliditetom, pozitivan stav koji vraća volju za životom…”

 

ankete sprovela: Sara Pavić

Similar Posts