Osobe sa invaliditetom i seksualnost – Nevena Todorović

Sa ciljem da ispitamo stavove mladih o seksualnosti osoba sa invaliditetom i ostvarivanju partnerskih veza, pitali smo ih šta misle o ovim temama.

žensko, 24 godina

Zabavljala bih se sa osobom sa invaliditetom. Za partnerske veze gde jedna osoba ima invaliditet a druga ne, smatram da iziskuju više strpljenja i brige, što može pozitivno da utiče na odnos između ljudi u vezi. Između takve veze i veze gde obe osobe imaju invaliditet ne vidim razliku. Ono što se nameće kao otežavajuća okolnost osobama koje imaju smetnje u kretanju, na primer, jeste nedostatak adekvatne infrastrukture, pa to utiče na celokupan socijalni život osobe s takvim invaliditetom (samim tim i na partnerski odnos). Što se seksualnosti i seksualnog nagona tiče, pretpostavljam da to zavisi od vrste invaliditeta. Moguće je da ako je invaliditet telesni, postoji napor da se ostvari seksualni čin, pa samim tim volja vremenom slabi. Nisam sigurna.

 

muško, 31 godina

Zabavljao bih se sa osobom sa invaliditetom. Kakve ima veze da li neko ima invaliditet ili ne? Ako se ljudi vole, onda je to dobra veza. Ako ne, onda je loša. Što se tiče vrste invaliditeta koja bi mogla naročito da oteža ostvarivanje veze sa osobom bez invaliditeta, smatram da je to individualno i da zavisi od osobe do osobe. Nema razloga da kod osoba sa invaliditetom postoji različit seksualni nagon ukoliko invaliditet ne utiče na polne organe.

 

žensko, 25 godina

Stupila bih u vezu s osobom sa invaliditetom. Pretpostavljam da je potreban period navikavanja ako je to novi tip veze za jednu od osoba, ali smatram da se uz trud i želju takve veze ostvarive i sasvim normalne. Lično mislim da ne postoji vrsta invaliditeta koja čini posebnu prepreku za ostvarivanje partnerskih odnosa u odnosu na ostale. 

 

žensko, 28 godina

Da, bila bih u vezi sa osobom sa invaliditetom. Smatram da je to veza kao i svaka druga. Ne poznajem vrste invaliditeta, ali ne mislim da invaliditet sam po sebi otežava vezu između dve osobe. To je jedno prilagođavanje koje je normalno u svakoj vezi, dok god je reč o mentalno stabilnim osobama koje znaju sta žele. Seksualni nagon je jedna individualna stvar, ni kod koga nije jednak. Ne mislim da postoji veza izmedju invaliditeta i pojačanog ili smanjenog seksualnog nagona u odnosu na prosečnog predstavnika opšte populacije. Opet, napominjem da ne znam kakvi invaliditeti postoje i da li negde zaista postoji takva medicinska korelacija.

 

muško, 26 godina

Ne bih se zabavljao sa nekim ko ima invaliditet. Bojim se da ne bismo mogli zajedno da uživamo u velikom broju stvari, kakav god da je tip invaliditeta u pitanju. Osećao bih se loše jer bi ili neka aktivnost/senzacija bila uskraćena toj osobi, a meni nije, ili bih se ja uzdržavao od takve aktivnosti i sam se osećao uskraćeno. Svaki invaliditet za mene otežava ostvarivanje veze, ali ne mogu da govorim u ime drugih. Iako ne mislim da bih sam mogao da učestvujem u takvoj vezi i budem zaista srećan, mislim da veze gde samo jedna osoba ima invaliditet ne treba da budu neobične, i da mogu da budu zdrave kao i veze u kojima niko nema invaliditet. Mislim da je ključno da se osoba sa invaliditetom ne oseća inferiornom, a njen partner superiornim ili sputanim.

 

anketu sprovela Nevena Todorović

  povratak na spisak anketa

Similar Posts