| | | |

Osobe sa invaliditetom su prijatelji, partneri, kolege…

Ne treba da se pribojavamo osoba sa invaliditetom, već da sa njima komuniciramo, družimo se, zabavljamo, radimo…, poruka je koja je preneta učenicima/ama E-gimnazije u okviru projekta Uhvati film – pusti predrasude, koji je realizovao KAO Parnas uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu.

U razgovoru sa 26 mladih, 12 dečaka i 14 devojčica, u okviru dva zasebna časa, pokazalo se da mladi slabo poznaju osobe sa invaliditetom i da o invaliditetu nisu imali prilike nigde ništa da čuju. Đaci su istakli da imaju strah da priđu i komuniciraju sa osobama sa invaliditetom, dok je značajan broj mladih rekao da misli da je ljudima žao da uopšte gledaju osobe sa invaliditetom, jer ih invaliditet asocira na neizbežnu patnju.

Učenicima/ama je pušten film Cezarov glas, koji prikazuje niz prepreka sa kojima se suočava osoba koja je korisnik kolica, od fizičkih, do barijera izazvanih stereotipima i predrasudama. Nakon toga, kroz diskusiju, razbijali smo mnogobrojne predrasude. Mladi su se edukovali o vrstama invaliditeta, objašnjeno im je da svi imamo svoje (ne)kvalitete na kojima treba da radimo i koje upućuju na naše potencijale, i da invaliditet ne znači životnu patnju i nesreću, već različitost.

Zajednički, došli smo do zaključka da odnos društva prema invaliditetu sistemski mora da se menja, ali da svi mi možemo da doprinesemo tako što ćemo u svojim životima prihvatiti osobe sa invaliditetom, kao kolege, partnere, prijatelje, komšije.

Hvala E- gimnaziji na saradnji i đacima koji su pokazali kako je za promenu perspektiva i rušenje stereotipa, neophodna veća vidljivost i bolje poznavanje osoba sa invaliditetom.

Similar Posts