| | | |

Parnas u promociji prava žena sa invaliditetom uz podršku UN Women

Krećemo u misiju promovisanja prava žena sa invaliditetom!

U toku je novi Parnas projekat – “Jačanje kapaciteta institucija za promociju političkih, ekonomskih, socijalnih i zdrastvenih prava žena sa invaliditetom”, koji realizujemo uz finansijsku podršku UN Women.

Cilj projekta je povećanje kapaciteta javnih tela/institucija za promovisanje važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena i devojaka sa invaliditetom, kroz realizaciju dva dvodnevna seminara za ukupno 30 učesnika.

Prvi trening očekuje nas uskoro – 27. i 28. decembra u Hotelu Park u Rumi, a drugi krajem januara 2020.

Očekujemo predstavnike Pokrajinske skupštine, mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, lokalnih uprava, centara za socijalnu zaštitu, ženskih grupa lokalnih poslanika iz opština: Novi Sad, Pančevo, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Stara Pazova a  Kikinda, Bačka Topola, Sečanj, Žabalj, Inđija. Zajedno sa njima isticaćemo važnost pitanja  žena sa invaliditetom i stvaranju i primena normi koje bi pobošljali njihov položaj.

Koordinatorka projekta je Milesa Milinković, a trenerski tim činiće i konsultantkinja u oblasti rodne ravnopravnosti Danica Todorov i Andrijana Čović. 

Pratite nas i saznajte šta smo to važno i korisno preneli našim učesnicima.

 

Similar Posts