| |

Parnasice učesnice PRaćke 3

pracka-1
Milesa Milinković i Marijana Ramić

Da bi vas zapazili, prepoznali kao relevantne, verovali vam i uvažili vaše ideje, morate ispričati efektnu priču koja će pokrenuti na akciju. To je najvažniji zaključak konferencije PRaćka 3, koja se održala 24. i 25. novembra u Beogradu. PRaćki 3 prisustvovale su i članice Parnasa: direktorka Milesa Milinković i pr organizacije Marijana Ramić
Tokom dvodnevnih radionica o javnom govoru, polaznici su stekli teoretsko znanje o ovoj temi, dekonstruisali dobre primere iz prakse, a zatim i sami vežbali kreiranje sopstvenih priča, koje su uz pomoć facilitatora nadograđivali.

O korisnosti javnog narativa, govorili su i pr stručnjaci. Istaknuta je važnost pričanja priča u komuniciranju sa javnostima, a poseban akcenat stavljen je i na krizni pr, koji organizacije civilnog društva vrlo često zamenaruju.


pracka-0
PRaćka 3
obilovala je i drugim zanimljivim programima. Samu konferenciju otvorila je panel diskusija o lošem imidžu organizacija civilnog društva. Tokom diskusije istaknuta je da sama država ima višestruku finansijsku korist od aktivnosti nevladinih organizacija, koja se ogleda u plaćenim porezima i broju zaposlenih na projektima. Međutim, o ovoj koristi malo se zna i govori u javnosti i medijima.

Konferenciju je zatvorilo izlaganje o cause marketingu, mogućnostima saradnje neprofitnog i profitnog sektora, prostor koju bi organizacije civilnog društva u Srbiji mogle i trebalo više da koriste.

Organizatori PRaćka 3Srbija u pokretu i Građanske inicijative, omogućili su svojim učesnicima, među njima i članicama Parnasa, dalju obuku na temu javnih govora, u cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva.

 

Similar Posts