Podrška

Podržite naš rad

Kreativno afirmativna organizacija Parnas,
Stevana Hristića 37; Novi Sad 

Mat. br  08900256     Šifra 9499    PIB 105988070

Žiro račun: 340-11005035-36 Erste banka


PLANOVI U 2022.

KAO Parnas je u procesu prikupljanja sredstava za:

20. Međunarodni Filmski festival Uhvati film  (Festival na temu invalidnosti: priprema, realizacija)
prateći program: performansi u uzvođenju umetnika Erwina Aljukića iz Nemačke i Kenta Kembare iz Kapana (osobe sa invaliditetom), tribine (Sav govorni sadržaj se prevodi na znakovni jezik), i Konferenciju Od nediskriminacije do razvoja publike

filmski program (filmovi na temu invalidnosti, po izboru stručnog žirija; titlovati na srpski jezik) sa delom programa koji je pristupačan slepim osobama (sinhronizacija  filmskog programa)

filmski karavan: projekcije filmova sa Uhvati film festivala u manjim mestima u Srbiji (decentralizacija kulturne ponude i smanjenje predrasuda o osobama sa invaliditetom u manjim sredinama)

Uhvati film pusti predrasude (radionice za srednjoškolce i studente o pravima, izazovima i potencijalima osoba sa invaliditetom, uz projekcije filmova iz arhive Uhvati film festivala)
u Novom Sadu po 5. put

Uhvati film kids:  umetnički festival o invalidnosti za decu 7-12 g, u cilju povećanja kulturnih sadržaja na tematiku različitosti i izgradnje kulturnih navika kod dece.

Dokumentarni film o Uhvati film festivalu 

ZOOMiraj se, poveži se:
Inovativan i inkluzivan program podrške osobama sa invaliditetom u prevazilaženju posledica izolacije koja je usled niza psiholoških i sistemskih prepreka višegodišnja, a pojačana zbog Kovid 19 pandemije, kroz onlajn (ZOOM) radionice

Donatori

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje

Gradska uprava za sport i omladinu-Kancelarija za mlade

Gradska uprava za kulturu

Eu Delegacija u Srbiji

EU–Japan Fest Japan Committee

Erste banka

Fondacija “Novi Sad –Evropska prestonica kulture”

UN Women Srbija

Ekumenska inicijativa žena, Hrvatska

 


Partneri

Kulturni centar Novog Sada

SPIRIT Rijeka
Humanitarna organizacija Partner, Banja Luka
Nevladino udruženje Art 384, Podgorica

KC Mladost Futog

Društvo za digitalnu pristupačnost- Digitas 24


Prijatelji

Evropska filmska akademija

Udruženje slepih “Homer”

Ekumenska humanitarna organizacija EHO

EDIT Centar (bivša ONO organizacija)

SUNCE – Udruženje građana obolelih od cerebralne i dečije paralize

Centar za rodne alternative AlteR

Kreativna radionica Kraljevo

Udruženje distrofičara južnobačkog okruga

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga i Udruženje invalida cerebralne i dečje paralize Užice

Centar za afirmaciju civilnog društva – Grejac, Aleksinac

Kancelarija za mlade, Loznica

Ženska inicijativa Jefimija, Sremska Mitrovica