Papir na krilu. Ruke dodiruju papir. Iza je baner Uhvati filma. Natpis: Pokretači promena, brišemo onemogućivanja, stvaramo prostor za uključivanje.
| | |

Pokretači promena: svi za pristupačan Uhvati film

I ove godine, 21. Uhvati film Novi Sad biće najpristupačniji filmski festival u Srbiji: pristupačan je osobama sa fizičkim invaliditetom, slepim i Gluvim osobama.

U bioskopu, ispred prvog reda stolica stoje: voditeljka sa fasciklom u rukama, pored nje devojka znakuje. Dalje od nje je baner Uhvati film i ženska osoba.
Svi govorni sadržaji se prevode na srpski znakovni jezik

Svi govorni sadržaji su titlovani ili prevođeni na srpski znakovni jezik,  filmovi su opisno titlovani, vizualni sadržaji su audio-opisani ili označeni alternativnim tekstovima. Celokupan filmski program festivala je dostupan u klasičnom ali i u audiopisanom i sinhronizovanom obliku, u vremenski paralelnim projekcijama.

Festival se održava u Kulturnom centru Novog Sada koji nema arhitektonskih prepreka pri ulasku i ima toalet za osobe sa invaliditetom. Od ove godine, Uhvati film festival kao članicu žirija imaće slepu osobu, a to je moguće jer postoje pristupačni filmovi.

Zašto je važno biti pristupačan?

Jedna od osnovnih misija naše organizacije je kulturna participacija osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje uključenosti osoba sa invaliditetom u društveni život.

Uključenost, ne postoji bez pristupačnosti: prostora, sadržaja, komunikacija, informacija,… A pitanje pristupačnosti i socijalne uključenosti je pitanje poštovanja i ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.

Bioskopska sala. Kadar na platno na kojem se video žena koja dodiruje prstom obraz. Obrisi publike koja posmatra platno.
Filmovi (opisno) titlovani

Obezbeđivanjem pristupačnosti 21. Uhvati film festivala omogućavamo da osobe sa različitim oblicima invaliditeta budu uključene kao realizatori, saradnici i publika, čime se smanjuje neravnopravnost, a povećava opšta uključenost i kvalitet života osoba sa invaliditetom.

Poseban važan segment nam je promocija pristupačnosti. Time, želimo da pokažemo svima: drugim organizacijama, ustanovama, institucijama, ali i donatorima i onima na mestu odlučivanja, da je moguće biti pristupačan i da je naš Festival pozitivan primer koji treba i drugi da slede.

Zašto je važno podržati pristupačnost?

Ekipa Kao Parnasa tokom cele godine radi na obezbeđivanju sredstava za pristupačan Uhvati film. To podrazumeva apliciranje na mnogobrojne konkurse. Često, u samim prijavama, moramo dodatno da objašnjavamo zašto je pristupačnost važna, zašto je to poseban segment koji zahteva dodatno vreme, organizaciju, sredstva i na taj način čak i da edukujemo članove komisije koja dodeljuje sredstva.

Pristupačnost košta i zahteva resurse, ali postoje i neki segmenti pristupačnosti koji ne iziskuju nužno velika dodatna finansijska sredstva, jer podrazumevaju razvijenu svest o pristupačnosti i pravovremeno planiranje (npr. izbor pristupačnog prostora, titlovanje svih govornih materijala u video promociji,…)

Osoba u kolicima ispred dve fotografije koje su u ramu. Žena rukom pokazuje na fotografije. Iza nje je druga žena naslonjena na kolica, koja se smeši. Iza njih muškarac i žena razgovaraju.
Primer pristupačne izložbe fotografija (fotografije u nivou korisnika kolica, opis fotografija dostupan na Brajevom pismu

Ko je naša podrška?

Značajno nam je što su ove godine važnost pristupačnosti Uhvati film-a podržali:

  • Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu, projekat “Pokretači promena: brišemo onemogućivanja, stvaramo prostor za uključenost”
  • Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, projekat “Uhvati film za sve 2023”
  • Ministarstvo kulture, projekat “Hoću i ja na filmski festival! – Festival dostupan i slepima”
  • Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, projekat “21. UHVATI FILM! – Festival za sve sa Filmskim karavanom”.

A pristupačan festival Uhvati film ne postoji bez našeg vrednog tima i mreže saradnika/ca, koji prepoznaju važnost inkluzije i ravnopravnosti i daju nesebičan doprinos da Uhvati film festival nastavi tradiciju napristupačnijeg filmskog festivala u zemlji.

  • Ekipa KAO Parnasa i saradnici: Milesa Milinković, Marijana Ramić, Nebojša Vujković Cvijin, Maja Tomić, Marija Gabnai, Violeta Vlaški, Boris Dončić, Vladimir Rašković, Milan Pilipović, Nikola Pavlović, Tijana Janković, Suzana Ristanić i Dušica Lipovac.
  • Doprinos volontera: Teodora Petković, Ćetković, Jovana Jovanović, Nina Savić, Jelena Stepanov Attisano, Mila Kolundžija, Jelena Mihajlović, Jovana Ždero, Ivana Ćeran, Tamara Pavlović, Anastasija Basarić, Sofija Nestorović, Milica Radojević, Milica Đordjević, Kanita Beširević, Igor Borojević, Anja Stojaković, Amina Papić, Selma Rahimić, Merima Terzić, Katarina Stipić Komadina, Mladen Božić, Maja Smiljković, Zorica Stanković, Milica Jovanović.

Kako je Uhvati film pristupačan pogledajte i u ovom videu

Similar Posts