Kadar otpozadi. Milesa Milinković i Marijana Ramić stoje iza stolova. Iza njih se na platnu projektuje logo Uhvati film – promeni perspektive. Ispred njih je publika.
| | |

Program Uhvati film – promeni perspektive realizovan u Generali Srbija i Hrvatska

U kompaniji Generali u periodu od 4-8. decembra, održali smo šest edukacija, od kojih pet u kompaniji Generali Srbija i jednu sa zaposlenima Generali Hrvatska.

Publika u sali, Sede na stolicama.

Realizovali smo: dve edukacije u Generali Novi Sad (5.12), jedna u Beogradu (6.12), dve u Nišu (7.12) i jedna sa zaposlenima Generali Hrvatska (8.12) koja je organizovana onlajn. Edukovali smo preko 230 ljudi o pravim i mogućnostima osoba sa invaliditetom.

Publika u sali, Sedi na stolicama.

Program se sastojao od projekcija pažljivo izabranih filmova sa Uhvati film festivala i radionice koju su vodile: Milesa Milinković, direktorka Uhvati film festivala i Marijana Ramić, PR festivala i moderatorka diskusija.

Detaljan izveštaj sa događaja čitajte na sajtu linku .

Similar Posts