| | | |

Puštamo predrasude u Medicinskoj školi

Edukacijom u Srednjoj medicinskoj školi „7. april“, koja će se održati 17. i 19. septembra, započećemo praktičnu realizaciju projekta „Uhvati film – pusti predrasude“, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu, na osnovu Javnog konkursa za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u  oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2015 – 2018. godine, za  2018. godinu.

U dogovoru sa osobljem Medicinske škole, đaci će imati priliku da nauče, pre svega, o stečenom invaliditetu i osobama sa invaliditetom koje imaju cerebralnu paralizu, gledajući Uhvati film filmove ove tematike koje menjaju perspektivu o  invaliditetu, i diskutovajući i diskusiju u kojima se dekonstruišu stereotipi i predrasude uočeni u filmovima, a koji su uzroci diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima.

Similar Posts