|

PUŠTAMO PREDRASUDE U NOVOSADSKIM ŠKOLAMA I U 2022.

I ove godine uspešno menjamo predrasude mladih iz Novog Sada! Već petu godinu zaredom, ponosni smo na naše edukacije o invaliditetu koje radimo u novosadskim srednjim školama i na fakultetima, u okviru projekta “Uhvati film – pusti predrasude”.

U okviru projekta „Uhvati film – pusti predrasude 5“ čekaju nas tri edukacije:

  • 25. oktobra predrasude puštamo u Visokoj školi za obrazovanje vaspitača Novi Sad.
  • 02. novembra edukujemo đake gimnazije Tvrđava, Novi Sad.
  • 08. decembra družimo se sa studentima Žurnalistike, Odseka za medijske studije Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Projekat “Uhvati film – pusti predrasude 5” podržala je Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade Novi Sad. Podrazumeva edukacije u novosadskim srednjim školama i fakultetima, u kojima se na osnovu Uhvati film filmova i radionice nakon njih, dekonstruišu stereotipi i predrasude o osobama sa invaliditetom i mladi uče ravnopravnosti i toleraniciji.

Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima. Projekat direktno utiče i na razvoj kvalitetnih vannastavnih aktivnosti u školama.

Similar Posts