Seksualnost osoba sa invaliditetom – Sara Pavić

Pitali smo naše sugrađane kako gledaju na partnerske odnose osoba sa invaliditetom.

Većina anketiranih izjasnilo se da bi bila u emotivnoj vezi sa osobom sa telesnim invaliditetom, dok bi retko ko prihvatio kada bi se radilo o osobi sa mentalnim teškoćama.

Kada je reč o parovima gde je jedna osoba sa invaliditetom, zastupljena su različita mišljenja:

 

“Ako je invaliditet nastao u toku veze mogu se javiti teškoće.”

 

“Gledam na to u pozitivnom smislu. Mislim da postoji jaka volja partnera bez invaliditeta da istraži i  upozna sve intimne karakteristike osobe, njezine kvalitetete i sklonosti, a da se ne tiču samog invaliditeta. Mislim da to može da funkcioniše.”

 

Mislim da se ljubav može naći na čudnim mestima.”

 

“Smatram da mogu apsolutno skladno da funkcionišu, i da vode aktivan društveni i porodični život.”

 

“Sve zavisi o kakvoj vrsti invaliditeta se radi, tj ako su u pitanju teškoće u mentalnom funkcionisanju, mislim da može biti zaista teško, ali u svakom slučaju više sam za to, nego da su oba partnera osobe sa invaliditetom. Partner bez invaliditeta može pružiti potrebnu pomoć. “

 

Proverili smo i šta naši ispitanici misle o partnerskim vezama gde su obe osobe sa invalidtetom:

 

“Možda emotivno bolje funkcionišu od parova gde je jedna osoba sa invaliditetom.”

 

“Mislim da postoji šansa da lakše  prepoznaju intimne i snage i slabosti svog partnera. Lakše će se i sami nositi s invaliditetom ukoliko znaju da je kraj njih osoba koja ima približno slične probleme i može ih razumijeti u bilo kojem trenutku.”

 

“Nisam imala prilike da upoznam još takav par, ali mislim da je to u redu ukoliko njima odgovara.”

 

“Smatram da od vrste invaliditeta oba partnera, zavisi njihov zajednički život, zajednička budućnost, kao i mogućnost zasnivanja porodice

 

“Izuzetno je teško, ali nemam ništa protiv ukoliko su srećni i uspevaju da se snađu i da funkcionišu, što mislim da je moguće. Naravno, opet, zavisi i o kakvoj vrsti invaliditeta je reč. Ukoliko su u pitanju teškoće u mentalnom funkcionisanju, onda nisam mnogo za to.”

 

ankete sprovela Sara Pavić

Similar Posts