| |

Šta me onemogućava?

Ponosni smo da najavimo naš novi projekat „Šta me onemogućava“, koji je podržala Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada!

Osobe sa invaliditetom su i dalje onemogućavane u svakodnevnom životu: od ostvarivanja prava u institucijama, obavljanju najosnovnijih i naizgled najjednostavnijih životnih radnji, pa i u svom privatnom životu. Uzrok nije invaliditet, kako se često pojmi u javnosti, već nepristupačnost okruženja, usluga, informacija, iza kojih uvek stoje stereotipi i predrasude, neznanje i socijalna distanca.

Upravo ovim projektom, naša organizacija utiče na promenu postojećeg stanja.

Automobil parkiran na asfaltu, na taktilnoj stazi. Ispod piše: Šta me onemogućava? 
Logoi: PhotobyMTomic, Grad Novi Sad, Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu, Kreativno afirrmativna organizacija Parnas

U okviru projekta „Šta me onemogućava“ čeka nas produkcija dva video klipa u kojima su glavni akteri osobe sa invaliditetom, koje će kroz svoje lične priče, izneti sistemske probleme na koje nailaze u svakodnevnom životu i koje ih onemogućavaju u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. Svi klipovi biće postavljeni na našem youtube kanalu i dostupni svim organizacijama, medijima i pojedincima, koji žele da ih javno emituju.

Video klipove prati i tribina: „Šta me onemogućava“ na kojoj će publika premijerno imati prilike da pogleda snimljene klipove, ali i da sa akterima i drugim relevantnim sagovornicima razgovara na temu pristupačnosti i sistemskih prepreka sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu.

Cilj projekta „Šta me onemogućava“ je da senzibiliše javnost o položaju i sistemskim problemima osoba sa invaliditetom kroz javnu kampanju zagovaranja i doprinese povećanju svesti šire javnosti o položaju i pravima osoba sa invaliditetom. Ovaj projekat javnosti i medijima nudi model adekvatnog prikazivanja osoba sa invaliditetom, sa fokusom na realne probleme i rešenja, a ne na senzacionalistički pristup.

Similar Posts