filmovi koji menjaju perspektivu
|

filmovi koji menjaju perspektivu

Uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena iz Hrvatske, 2014. godine realizovali smo projekat FILMOVI KOJI MENJAJU PERSPEKTIVU. Ovim projektom želeli smo da kroz dvosatne revije kratkometražnih filmova o ženama sa invaliditetom (i diskusije nakon projekcija) u najmanje 5 a najviše 10 gradova u Srbiji utičemo na povećanje svesti zajednice i samih žena sa invaliditetom o…