Amfiteatar Filozofskog fakulteta Novi Sad. Kadar je usmeren ka bini, na kojoj se na projektoru projektuje film. Pored stoji Milesa Milinković, jedna od voditeljki edukacija.
|

UHVATI FILM EDUKACIJE U ŠKOLAMA 2022.

Tokom pet ciklusa projekta, edukacije su održane u više od 10 novosadskih obrazovnih ustanova, prikazano je više od 30 filmova, a ujedno i edukovano preko 1000 mladih i 20 nastavnika/ca u Novom Sadu.

Ove godine, ekipa Uhvati film-a posetila je tri novosadske obrazovne škole: 25. oktobra Visoku školu za obrazovanje vaspitača Novi Sad, 2. novembra Gimnaziju Tvrđava i 8. decembra Odsek za medijske studije, Smer žurnalistika, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Sa mladima smo prvo pogledali pažljivo izabrane filmove sa Uhvati film festivala, nakon koje smo u okviru radionica govorili o socijalnom modelu invalidnosti, upotrebi pravilne terminologije, pristupačnosti i inkluziji.

Mladi su u razgovoru istakli da su filmovi vrlo dirljivi, ali i edukativni i da pored što šire empatiju, govore o stvarima sa kojima nemaju prilike da se sretnu često. Poseban akcenat radionica bio je na vršnjačkim odnosima među mladima, sa porukom da treba da prihvatimo svakog onakvog kakav jeste i da se ne bojimo da mi napravimo prvi korak.

Voditeljke radionice iznele su i svoja lična iskustva: Milesa Milinković je ispričala naizgled šaljive situacije iz svog života kao osobe sa invaliditetom, a Marijana Ramić Vulin je pak istakla u kakvim je sve (ne)opravdanim nedoumicama često bila tokom komunikacija sa osobama sa invaliditetom. Obe su se složile da su neznanje, nedovoljna prisutnost osoba sa invaliditetom u svim sferama života i nedostatak istinske komunikacije, važni uzroci neprihvatanja osoba sa invaliditetom.

Projekat je realizovan uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu grada Novog Sada.

Nadamo se da će ovaj uspešan program nastaviti i naredne godine, pogotovo jer su nam i nastavnici i profesori rekli da su radionice vrlo korisne u da bi voleli da u njihovim školama gostujemo i naredne godine!

Similar Posts