|

KAO Parnas ispred Saveta za osobe sa invaliditetom

Rad i misiju našeg udruženja, predstavili smo na sednici Saveta za osobe sa invaliditetom Grada Novog Sada, koja je održana 18. novembra 2020. u prostorijama Skupštine Grada. Prisutne smo upoznali sa našim najznačajnijim projektima, a posebno smo govorili i o Uhvati film festivalu, koji je već postao prepoznatljiv brend i izvan imena naše organizacije.

Ovom prilikom, članicama Saveta pustili smo i nekoliko filmova sa prethodnih izdanja Uhvati film-a: Ambrozovi životni trikovi, Oslobođenje i Dašvil: putovanje kroz autizam. Filmovi su izazvali snažne reakcije kod prisutnih i još jednom pokazali da imaju moć da izazovu emocije i podstiču empatiju.

Kao i ranijih godina, KAO Parnas će svojim delovanjem nastaviti da utiče na našu stvarnost i menja perspektive kod ljudi.

 

Similar Posts