Simbol pravde: statua žene koja u podignutoj ruci drži vagu. Na jednom tasu vage je okačena filmska traka. Statua ima povez preko očiju. Iznad nje je natpis “Uhvati film – pusti predrasude”. Ispod tekst "Reci DA: pravima, zakonima, solidarnosti i akcijama!
| | | |

Uhvati film – pusti predrasude – reci DA: pravima, zakonima, solidarnosti i akcijama!

I ove godine očekuju nas radionice u novosadskim srednjim školama i fakultetima u okviru programa Uhvati film – pusti predrasude!

Menjamo perspektive mladih o invaliditetu, u kontekstu diskriminatorskih praksi koje dovode do pojave ejbilizma (Ejbilizam se definiše kao sistem koji vrednuje ljudska tela i umove na osnovu društvenih konstrukata o normalnosti, inteligenciji, izvrsnosti, poželjnosti i produktivnosti , izvor portaloinvalidnosti.net).

Kroz projekciju filmova sa Uhvati film festivala i edukaciju, razjašljavamo mladima ejblizam koji nastaje u sprezi sa patrijarhatom, fašizmom, militarizmom, kapitalizmom, rasizmom, heteroseksizmom, ejdžizmom.

Prve edukacije zakazane su za 14. decembra na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, smer žurnalistika, u okviru predmeta Izveštavanje o drugome i za 15. decembra na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, u okviru predmeta Uvod u inkluziju.

Projekat Uhvati film – pusti predrasude: Uhvati film protiv fašizma, militarizma, ejblizma, rodno zasnovanog nasilja, ejdžizma podržala je Rekonstrukcija ženski fond!

Similar Posts