Amfiteatar Filozofskog fakulteta. Studenti sede na stolicama. Kadar ka televizoru na kojem je logo Uhvati film - pusti predrasude.
|

Uhvati film – pusti predrasude: Završen ciklus edukacija sa mladima!

U ovogodišnjem ciklusu radionica, naziva „Uhvati film – pusti predrasude: Uhvati film protiv fašizma, militarizma, ejblizma, rodno zasnovanog nasilja, ejdžizma“ realizovano je ukupno 10 edukacija po obrazovnim ustanovama širom Novog Sada: u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ i Gimnaziji „Tvrđava“, na Odseku za psihologiju, Odseku za socijalni rad, Odseku za medijske studije i na Medicinskom fakultetu i čak dve na Odseku za pedagogiju. Projekat je podržala Rekonstrukcija ženski fond. Cilj programa bio je rušenja tabua o osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim grupama.

Marijana Ramić Vulin i Milesa Milinković pored ekrana. Drže edukaciju. Ispred njih srednjoškolci u
klupama.

Mladi koji su pohađali radionice ocenili su ih kao „zanimljive, korisne i dirljive“, ističu da im pomažu da bolje razumeju ljudska prava, ali i da neguju empatiju i solidarnost.

Sa edukacija, poslali smo sledeće poruke:

  1. Ejblizam je kreiranje sveta na način koji isključuje osobe sa invaliditetom. 
  2. Žene sa invaliditetom imaju prava na seksualnost i majčinstvo.
  3. Društvo ima odgovornost da ukloni prepreke koje onemogućavaju osobe sa invaliditetom da ostvare svoja ljudska prava.
  4. “Da bi sprečile skrivanje, napuštanje, zanemarivanje i izopštavanje dece sa invaliditetom, države se obavezuju da pružaju blagovremene i sveobuhvatne informacije, usluge i podršku deci sa invaliditetom i njihovim porodicama.”
  5. Ukoliko svako ima ravnopravne mogućnosti i pristupačno okruženje, nije superherojstvo ostvariti svoje talente i mogućnosti.
  6. Akcija T4 je nacistički program eutanazije tokom kojeg su ubijane osobe koje boluju od neizlečivih naslednih bolesti i osobe sa invaliditetom, uz propagandu da su njihovi „životi nedostojni življenja” i teret društva.
  7. Osobe sa invaliditetom imaju pravo na seks i ljubav.
  8. Osobama sa invaliditetom ne treba sažaljenje, već podrška!
  9. Inkluzija podrazumeva ravnopravno uključivanje: bez obzira na invaliditet, pol, starost, rasu, veru, seksualnu orijentaciju i socijalni status.
  10. Invalidnost nije nesreća i nemogućnost, već različitost i druga perspektiva.

Similar Posts