| | |

UHVATI FILM – PUSTI PREDRASUDE

Sa ponosom najavljujemo početak realizacije našeg projekta „Uhvati film – pusti predrasude“, koji je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu, na osnovu Javnog konkursa za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u  oblasti omladinskog sektora, kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2015 – 2018. godine, za  2018. godinu.

Projekat predstavlja projekciju kratkometražnih filmova iz arhive našeg Festivala u novosadskim srednjim školama i diskusiju u kojima se dekonstruišu stereotipi i predrasude uočeni u filmovima, a koji su uzroci diskriminacije osoba sa invaliditetom. Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima.

Radujemo se što su filmovi koji se prikazuju na Festivalu prepoznati ne samo kao umetnički kvalitetni, već i filmovi koji menjaju perspektivu.

Similar Posts