UHVATI FILM

Međunarodni filmski festival Uhvati film (takođe poznat i kao Uhvati sa mnom ovaj dan!) još od 2003. god obuhvata:

-projekcije domaćih i inostranih kratkometražnih filmova na temu invalidnosti,

– filmove čiji su autori (glumci, scenaristi, režiseri) osobe sa invaliditetom

-kao i prateće programe: filmske radionice, tribine, razgovore sa autorima i akterima filmova, rad sa novinarima i volonterima (politički korektan govor, pravilno izveštavanje, socijalni model invalidnosti…), izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju osobe sa (mentalnim i fizičkim) invaliditetom 

Festival realizujemo sa ciljem afirmacije potencijala i participacije osoba sa invaliditetom i preispitivanje pojedinih specifičnih fenomena unutar teme invalidnosti.

Tokom ovih godina, značajan je broj osoba sa invaliditetom koji su upravo na Festivalu (u okviru pratećeg programa) dobili prvu priliku da pokažu svoj rad, da bi zatim postali prepoznati i nastavili da se dalje afirmišu i bave umetnošću.
Tribine, radionice koje organizujemo u sklopu pratećeg programa – za temu imaju umetnost i invalidnost u najširem smislu. (Neskromno primećujemo, prateći rad drugih sličnih Festivala u Srbiji, da smo u temama inovativni, te da su te teme tek narednih godina zastupljene u programu drugih Festivala)

Od svojih početaka Festival realizujemo s jeseni, u Kulturnom centru Novi Sad, gde sa direktorom Filmskog programa Đorđem Kaćanskim, imamo odličnu prekodecenijsku saradnju. Poslednjih više od 8 godina, Festival održavamo u poslednjoj celoj sedmici septembra meseca.

Kao bitan segment festivala izdvajamo Filmski karavan, u okviru kog realizujemo gostovanje u gradovima Srbije i ali i van teritorije naše zemlje. Na ovaj način filmovi postaju dostupni građanima/kama širom Srbije i regiona čime se i efekat Festivala širi.
Uhvati film je jedini regionalni festival o invalidnosti: Uhvati film se nakon Novog Sada održava i u Rijeci u organizaciji Udruge Spirit (od 2011), u Banjoj Luci (u organizaciji HO Parner od 2017) i Kotoru (u organizaciji ART 365, od 2018/2019)

više o festivalu možete pročitati na sajtu festivala sr.uhvatifilm.org