umetnost ruši zidove

Umetnost ruši zidove je projekat koji je realizovan od 2010. godine ispred Udruženja distrofičara Južnobačkog okruga Novi Sad ali u realizaciji  KAO Parnas. Projekat je nastao iz potrebe da se osobama sa invaliditetom pruži mogućnost sticanja teorijskog i praktičnog znanja o procesu stvaranja filma. 

Autorka i koordinatorka projekta je Milesa Milinković, predsednica Parnasa.
 Takođe, organizacioni tim projekta činili su i Nebojša Vujković Cvijin i Zoran Cvetković iz Parnasa.

Filmovima želimo da ukažemo na potencijale ali i izazove sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom i na taj način utičemo na smanjenje predrasuda koje poput zidova onemogućavaju saživot ali i da omogućimo osobama sa invaliditetom sticanje znanja iz oblasti filma, budući da su Akademije umetnosti iz niza razloga osobama sa invaliditetom gotovo nedostižne.

Filmove možete pogledati na zvaničnom youtube kanalu projekta